Polityka prywatności

Prawo autorskie

Znak handlowy Canyon należy do spółek stowarzyszonych grupy ASBIS (dalej ASBIS). Pozostałe znaki handlowe i powiązane tytuły, logotypy, znaki i nazwy należą do ich właścicieli. Materiały dostarczone przez Canyon i zamieszczone na tej stronie są chronione różnymi prawami, w tym prawem autorskim i prawem ochrony znaków towarowych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie, publikacja, ponowna dystrybucja lub publiczne prezentowanie materiału zamieszczonego na niniejszej stronie, w całości lub części, dopuszczalne jest jedynie za zgodą właściciela. Jakiekolwiek nieupoważnione wykorzystanie materiałów zamieszczonych na niniejszej Stronie podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej zgodnie z obowiązującym prawem. Strona może zawierać inne powiadomienia i informacje na temat praw autorskich, których należy przestrzegać.

Warunki korzystania z witryny

Informacje zamieszczone na niniejszej Stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne i mogą podlegać aktualizacji lub zmianom bez powiadomienia. Firma Canyon może również wprowadzać usprawnienia i/lub zmiany w ofercie produktów i/lub programach opisanych na Stronie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Cena może ulec zmianie bez powiadomienia. Informacje publikowane przez firmę Canyon w Internecie mogą zawierać odniesienia do produktów, programów i usług Canyon, które nie zostały ogłoszone lub nie są dostępne w danym kraju. Takie odniesienia nie oznaczają, że Canyon zapowiada udostępnienie tych produktów, programów i usług w tym kraju. Aby uzyskać informację na temat dostępnych produktów, programów i usług, należy skonsultować się z lokalnym oddziałem firmy Canyon. Na niniejszej Stronie znajdują się odnośniki prowadzące do witryn należących do osób trzecich, nad którymi firma Canyon nie ma żadnej kontroli. Zamieszczenie odnośnika do strony nienależącej do firmy Canyon nie oznacza, że Canyon promuje lub odpowiada za jakąkolwiek treść zawartą na danej stronie lub jej wykorzystanie. Należy samemu ocenić, czy użytkowane produkty są wolne od wirusów, robaków, trojanów i innych destrukcyjnych elementów. Podczas rejestracji w określonych programach i usługach Canyon użytkownik może zostać poproszony o podanie informacji kontaktowych, demograficznych i innych. Wszelkie informacje podane przez Państwa za pośrednictwem niniejszej Strony zostaną zachowane w całkowitej poufności i nie zostaną sprzedane, wykorzystane, wypożyczone lub w inny sposób ujawnione, oraz będą wykorzystywane wyłącznie przez grupę Canyon do komunikacji z państwem podczas rozwiązywania problemów i udzielania wsparcia technicznego. Państwa informacje nie zostaną przekazane żadnej stronie trzeciej, za wyjątkiem partnerów Canyon podlegających odpowiedniej umowie o poufności. Firma Canyon nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności niniejszej strony. Firma Canyon nie gwarantuje, że strona i jej części są wolne od błędów i kompatybilne z Państwa oprogramowaniem lub sprzętem. Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia dotyczącego użytkowania strony i zastępują wszelkie porozumienia wcześniejsze lub obecne, sprzeczne z nim lub dodatkowe. Firma Canyon może dokonać rewizji niniejszych warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia poprzez zmianę niniejszego tekstu.